Kalastajalle

OSAKASKUNNAN RAUHOITUSALUEET    (» katso karttasivu)

Osakaskunnan vesialueella on 2 eri kohdetta, jotka on merkitty karttaan yhtenäisellä harmaalla alueella.  Nro 1 on Keurusselän Käännetynsalmen ympärivuotinen verkkokalastuksen rauhoitusalue.  Pohjoisjärven talvirauhoitusalueella (nro 2) jäitten alainen verkkokalastus on kielletty. 

Sorsastuksen rauhoitusalueet on merkitty karttaan yhtenäisellä pistealueella ja ovat seuraavat:  Käännetynsalmesta itään olevat lahtivedet,  Riitalahti,  Hoskarinjoki sekä Pohjoisjärvessä Isokirjan ranta-alue.  Lisäksi Vähäpiilemän lammet ja Letkujoki sekä  Asuntajärvi kokonaisuudessaan ja Haarajärvi,  Airolahti,  Elämäisenjoki ja Huhkojärvi.


Asunnanreitin jokiosuudet on rauhoitettu kaikelta kalastukselta ja ravustus on osakaskunnan alueella kaikilta kielletty.


KALASTAJA kun lasket pyydyksesi veteen, huolehdi että ostamasi pyydysmerkit ja näkyvästi kirjoittamasi nimilappu tulevat tiukasti kiinnitetyiksi merkkipolaan.  Poista polat tarpeettomina kalastuksen loputtua.

ÄLÄ LASKE alle 45 mm:n verkkoa veteen, muikkuverkot poisluettuina. Verkkojatassa saa olla kaksi 30 m verkkoa tai yksi 60 m verkko.

KEURUSSELÄLLÄ alin verkon silmäkoko on läpi vuoden 55 mm  6 m ja syvemmällä, pois lukien muikkuverkot.  MUILLA OSAKASKUNNAN JÄRVIALUEILLA TALVIKALASTUSKAUDEN alin verkon silmäkoko on 55 mm.